Financiën

Contributie

De contributie voor leden bedraagt € 120,- per jaar.

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Met een automatische incassomachtiging wordt de contributie per kwartaal betaald.
Het rekeningnummer is NL63 RABO 0116 6958 38 t.n.v. Gillesa Groep te Gilze. Bij de betaling de naam van het kind en speltak vermelden.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk aan het begin van een nieuw kwartaal. Hierbij is een uitschrijfformulier nodig, de leiding van uw kind kan u deze verstrekken.

De contributie wordt in 2024 rond de volgende datums geïncasseerd:
26 februari
28 mei
27 augustus
26 november

Mocht u beperkte middelen beschikbaar hebben voor het betalen van de contributie of kampgeld, bestaan er voorzieningen om u hier in te ondersteunen.
Meer informatie over de Meedoenregeling van de gemeente vindt u op deze site of neem contact op met het Groepsbestuur van Scouting Gillesa.

Kampgeld 2024

Het kampgeld voor de groepen bedraagt:
Welpen / Kabouters € 109,-
Gidsen / Verkenners / Scouts € 114,-
Explorers / Pivo’s € 134,-

 Penningmeester Scouting Gillesa
   Marco Swolfs
   penningmeester@gillesa.nl