Verzekeringen

De contributie van Scouting Gillesa is inclusief de volgende verzekeringen
– Ongevallen verzekering
– Aansprakelijkheidsverzekering
De verzekeringen hebben een secundair karakter. Dat wil zeggen dat in eerste instantie geclaimd dient te worden op de eigen verzekering of op die van de veroorzakers van de schade.

– Reis-en bagageverzekering (wordt afgesloten voorafgaand aan zomerkamp e.d.)

Ongevallen verzekering

Alle leden van de vereniging Scouting Nederland zijn verzekerd.

De verzekering voorziet in een uitkering ingeval van overlijden, blijvende invaliditeit of geneeskundige kosten tengevolge van een ongeval. In de eerste twee gevallen wordt een vast bedrag uitgekeerd (bij invaliditeit is de graad van invaliditeit bepalend voor de hoogte van de uitkering) De geneeskundige kosten worden alleen vergoed indien en voor zover geen aanspraak op vergoeding krachtens enig andere verzekering of voorziening kan worden gemaakt.

Aansprakelijkheidsverzekering

Hiermee is onder andere verzekert de schade die Scoutingleden toebrengen aan personen, goederen en gebouwen.
Ook deze verzekering heeft een secundair karakter. Dat wil zeggen dat in eerste instantie geclaimd dient te worden op de eigen verzekering of op die van de veroorzaker van de schade.

Reisverzekering

Verzekerd zijn de deelnemers aan door scoutinggroepen georganiseerde reizen. Deze verzekering geldt voor reizen buiten Nederland en binnen Europa. Voor deze polis geldt geen eigen risico, maar schades onder de € 50,- worden niet vergoed.

LET OP: Mocht u zich beschikbaar stellen om met uw eigen auto kinderen tijdens een scoutingactiviteit te vervoeren, dan gaan wij als groep ervan uit dat u een inzittenden verzekering heeft.

Voor informatie over verzekeringen en eventuele schadeclaims kunt u contact opnemen met het bestuur.

 Contactpersoon verzekeringen 
  Wim Smeekens
  06-28023289
  verzekeringen@gillesa.nl