Water aan de Warande weer schoon door Scouting Gillesa

Zaterdagochtend 26 oktober is er door de Bibeo bevers en de Vexaro scouts hard gewerkt om Water aan de Warande weer een stukje schoner te maken.

Met handschoenen, vuilknijpers en zakken voor het PMD- en rest afval in de aanslag, hebben de bevers en scouts van Scouting Gillesa het terrein rond de plassen van Water aan de Warande afgespeurd en al het zwerfvuil wat zij tegenkwamen opgeruimd. Het resultaat was een flinke hoeveelheid afval in de zakken, in plaats van rond het water.
Voor wat, hoort wat natuurlijk, dus hebben alle kinderen nog iets lekkers gekregen voor het harde werken op deze zaterdagochtend. Bedankt bevers en scouts voor jullie hulp!!